fbpx

Dịch vụ tối ưu website WordPress

Dịch vụ tối ưu tốc độ WordPress là gì Dịch vụ tối ưu website WordPress là dịch vụ thực hiện công việc tối ưu hình ảnh, video, css, jquery,... bên trong website hiện đang có nhằm giảm tải và ưu tiên tải lên các tài nguyên nhẹ, tải ngay. Đồng thời tìm kiếm các hình ảnh, video không còn sử dụng để xóa. Cụ thể như sau: ✔️Loại bỏ các tài nguyên chặn...