fbpx

Chính sách & Quy định chung

I. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA

Quyền và trách nhiệm của người bán.

Thiết kế, xây dựng, lập trình Website, cho thuê không gian lưu trữ website đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Có trách nhiệm đưa đầy đủ, đúng các nội dung do khách hàng cung cấp, đảm bảo Website chạy tốt, truy cập nhanh dễ dàng.
Cùng khách hàng thống nhất kế hoạch thực hiện chi tiết liên quan đến hai bên, bảo mật các thông tin, tài liệu được khách hàng chuyển giao trong quá trình xây dựng, nâng cấp Website cũng như trong thời gian website hoạt động theo thỏa thuận của 2 bên.
Cùng khách hàng thực hiện việc kiểm tra và thử nghiệm hệ thống, hiệu chỉnh các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm tra và thử nghiệm hệ thống.
Phối hợp cùng khách hàng đưa Website lên mạng Internet.
Cung cấp toàn bộ mã nguồn chương trình sau khi hoàn thành.
Hướng dẫn khách hàng sử dụng, quản lý thông tin trên.
Bảo hành hệ thống theo quy định 02 bên thoải ước.
Không vi phạm luật bản quyền phần mềm và thông tin.

Quyền và trách nhiệm của người mua.
Cung cấp các thông tin, tài liệu về chức năng hoạt động và quy trình nghiệp vụ của Khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho người cung cấp dịch vụ thực hiện công việc của mình theo thỏa ước, thỏa thuận 02 bên. Khách hàng đảm bảo nội dung thông tin đưa lên mạng INTERNET không vi phạm vào những điều cấm do pháp luật Việt Nam quy định.
Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trên website của khách hàng, tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền, tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, quảng cáo và các điều khoản theo thỏa thuận 02 bên.
Tổ chức phối hợp cùng người cung cấp dịch vụ tiến hành khảo sát, thực hiện các công việc kiểm tra, phê duyệt nội dung và triển khai thử nghiệm hệ thống Website trước khi đưa vào sử dụng.
Cùng người cung cấp dịch vụ phân tích các yêu cầu phát sinh trong quá trình triển khai thử nghiệm để có được phương án xử lý phù hợp và thống nhất giữa hai bên.
Phối hợp với Người cung cấp dịch vụ trong việc vận hành và quản lý Website sau khi kết nối với mạng INTERNET.
Thanh toán cho Người cung cấp dịch vụ kinh phí khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý Website theo thỏa thuận của 02 bên.
Xác nhận các công việc do người cung cấp dịch vụ thực hiện, xem xét thông qua các kết quả được người cung cấp dịch vụ chuyển giao theo thời gian được quy định trong kế hoạch thực hiện và các kế hoạch chi tiết được thống nhất giữa hai bên. Phối hợp với Người cung cấp dịch vụ tổ chức chuyển giao và tiến hành việc nghiệm thu hệ thống.
Nếu khách hàng muốn thay đổi hoặc bổ sung dịch vụ thì phải thông báo cho người cung cấp dịch vụ qua email  hoặc hình thức bằng văn bản và đồng thời phải trả thêm chi phí phát sinh (nếu có).

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 1: Liên hệ lấy yêu cầu của khách hàng về thiết kế website

Bước đầu ghi nhận các thông tin yêu cầu của khách hàng, tập trung vào các nội dung:

Ghi nhận các yêu cầu về tính năng của website
Ghi nhận các yêu cầu mỹ thuật đối với website
Ghi nhận các yêu cầu về tên miền và máy chủ lưu trữ website (hosting)
Tư vấn thêm các tính năng dựa vào yêu cầu thực tế của khách hàng
Tổng hợp bản yêu cầu xây dựng website và chi tiết kế hoạch thực hiện gửi khách hàng
Tiếp nhận tư liệu, thông tin, hình ảnh phục vụ cho việc thiết kế web
Bắt đầu đàm phán và thỏa thuận 02 để thống nhất thiết kế website

Bước 2: Lựa chọn tên miền- Web Hosting để đặt website sau thiết kế

Khách hàng lựa chọn tên miền cho website
Lựa chọn các gói dịch vụ Web Hosting phù hợp với website

Bước 3: Thiết kế demo cho website

Ngôi sao đỏ thiết kế demo cho website
Dựa theo tông màu của Logo
Dựa theo yêu cầu về ý nghĩa website cần thể hiện
Dựa theo lĩnh vực của website
Dựa theo các tông màu khách hàng yêu cầu

Bước 4: Lập trình website

Các kỹ thuật tiến hành lập trình cho website

Bước 5: Hoàn thiện việc thiết kế website

Ngôi sao đỏ hoàn thiện các tính năng chi tiết của website, cập nhật nội dung cơ bản
Khách hàng kiểm tra toàn bộ tính năng của website
Nghiệm thu sản phẩm

Bước 6 : Đào tạo sử dụng website sau thiết kế

Ngôi sao đỏ đào tạo quản trị website và hướng dẫn sử dụng
Bàn giao tài liệu Hướng dẫn sử dụng

Bước 8: Bảo trì website sau thiết kế và bàn giao

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng và quản trị website