fbpx

Chính sách về quy trình xử lý khiếu nại

Chính sách về quy trình xử lý khiếu nại
Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của ngôi sao đỏ.
Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để hướng dẫn bảo hành.
Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.