fbpx

Quy định và hình thức thanh toán

Quy định và hình thức thanh toán
Thanh toán: Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo thỏa ước.
Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.